Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o podatku rolnym

z dnia 24 maja 2007

opublikowano w Dz.U. z 21 czerwca 2007 roku, Nr 109, poz. 747


wersja do druku