Wyrok Trybunału Konstycyjnego, sygn. akt P 20/06

z dnia 29 maja 2007

opublikowano w Dz.U. z 14 czerwca 2007 roku, Nr 105, poz. 721


wersja do druku