Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej

z dnia 24 maja 2007

opublikowano w Dz.U. z 11 czerwca 2007 roku, Nr 102, poz. 691


wersja do druku