Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

z dnia 10 maja 2007

opublikowano w Dz.U. z 5 czerwca 2007 roku, Nr 99, poz. 665


wersja do druku