Ustawa o nadaniu ¦l±skiej Akademii Medycznej imienia Ludwika Waryńskiego w Katowicach nazwy „¦l±ski Uniwersytet Medyczny w Katowicach”

z dnia 30 marca 2007

opublikowano w Dz.U. z 5 czerwca 2007 roku, Nr 99, poz. 659


wersja do druku