Ustawa o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

z dnia 29 marca 2007

opublikowano w Dz.U. z 5 czerwca 2007 roku, Nr 99, poz. 658


wersja do druku