Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 42/05

z dnia 22 maja 2007

opublikowano w Dz.U. z 4 czerwca 2007 roku, Nr 98, poz. 656


wersja do druku