Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy

z dnia 13 kwietnia 2007

opublikowano w Dz.U. z 21 maja 2007 roku, Nr 89, poz. 589


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 19 grudnia 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 237, poz. 1656;

 2. 19 grudnia 2008, Dz.U. z 2009 roku Nr 6, poz. 33;

 3. 9 stycznia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 19, poz. 101;

 4. 29 kwietnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 109, poz. 708;

 5. 5 sierpnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 182, poz. 1228;

 6. 26 listopada 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 238, poz. 1578;

 7. 16 grudnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 257, poz. 1725;

 8. 4 marca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 73, poz. 390;

 9. 9 czerwca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 142, poz. 829;

 10. 29 lipca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 171, poz. 1016;

 11. 23 listopada 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1544;wersja do druku