Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o współpracy w zwalczaniu przestępczości oraz o współdziałaniu na terenach przygranicznych, podpisana w Warszawie dnia 23 marca 2004 r.

z dnia 23 marca 2004

opublikowano w Dz.U. z 15 maja 2007 roku, Nr 85, poz. 568


wersja do druku