Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 2/07

z dnia 11 maja 2007

opublikowano w Dz.U. z 15 maja 2007 roku, Nr 85, poz. 571


wersja do druku