Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 31 października 2003 r.

z dnia 31 października 2003

opublikowano w Dz.U. z 14 maja 2007 roku, Nr 84, poz. 563


wersja do druku