Ustawa o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów i ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

z dnia 13 kwietnia 2007

opublikowano w Dz.U. z 11 maja 2007 roku, Nr 83, poz. 561


wersja do druku