Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz o zmianie niektórych innych ustaw

z dnia 13 kwietnia 2007

opublikowano w Dz.U. z 11 maja 2007 roku, Nr 82, poz. 559


wersja do druku