Ustawa o ratyfikacji Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu dnia 12 czerwca 2006 r.

z dnia 15 marca 2007

opublikowano w Dz.U. z 11 maja 2007 roku, Nr 82, poz. 555


wersja do druku