Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt. SK 49/05

z dnia 24 kwietnia 2007

opublikowano w Dz.U. z 10 maja 2007 roku, Nr 81, poz. 554


wersja do druku