Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw

z dnia 29 marca 2007

opublikowano w Dz.U. z 9 maja 2007 roku, Nr 80, poz. 540


wersja do druku