Ustawa o ratyfikacji Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego, przyjętego w Kingston dnia 27 marca 1998 r.

z dnia 7 marca 2007

opublikowano w Dz.U. z 30 kwietnia 2007 roku, Nr 77, poz. 512


wersja do druku