Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie

z dnia 13 kwietnia 2007

opublikowano w Dz.U. z 26 kwietnia 2007 roku, Nr 75, poz. 493


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 10 lipca 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 138, poz. 865;

  2. 3 października 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227;

  3. 25 lutego 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 63, poz. 322;

  4. 1 lipca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 152, poz. 897;

  5. 19 sierpnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 227, poz. 1367;

  6. 18 sierpnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 228, poz. 1368;

  7. 16 listopada 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1513;

  8. 14 grudnia 2012, Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 21;wersja do druku