Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt: SK 20/05

z dnia 17 kwietnia 2007

opublikowano w Dz.U. z 20 kwietnia 2007 roku, Nr 71, poz. 481


wersja do druku