Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 19/06

z dnia 2 kwietnia 2007

opublikowano w Dz.U. z 18 kwietnia 2007 roku, Nr 69, poz. 468


wersja do druku