Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 40/04

z dnia 28 marca 2007

opublikowano w Dz.U. z 18 kwietnia 2007 roku, Nr 69, poz. 467


wersja do druku