Ustawa o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

z dnia 29 marca 2007

opublikowano w Dz.U. z 11 kwietnia 2007 roku, Nr 64, poz. 432


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 23 sierpnia 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 178, poz. 1250;wersja do druku