Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

z dnia 7 marca 2007

opublikowano w Dz.U. z 11 kwietnia 2007 roku, Nr 64, poz. 427


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 9 maja 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 98, poz. 634;

  2. 24 października 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 214, poz. 1349;

  3. 6 grudnia 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 237, poz. 1655;

  4. 19 grudnia 2008, Dz.U. z 2009 roku Nr 20, poz. 105;

  5. 4 marca 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 76, poz. 490;

  6. 12 sierpnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 148, poz. 993;

  7. 28 lipca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 205, poz. 1202;

  8. 27 stycznia 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 243;wersja do druku