Ustawa o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz ustawy – Kodeks pracy

z dnia 2 marca 2007

opublikowano w Dz.U. z 11 kwietnia 2007 roku, Nr 64, poz. 426


wersja do druku