Konwencja o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, sporządzona w Montrealu dnia 28 maja 1999 r.

z dnia 28 maja 1999

opublikowano w Dz.U. z 1 marca 2007 roku, Nr 37, poz. 235


wersja do druku