Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 3/05

z dnia 27 marca 2007

opublikowano w Dz.U. z 6 kwietnia 2007 roku, Nr 61, poz. 418


wersja do druku