Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 29/06

z dnia 26 marca 2007

opublikowano w Dz.U. z 5 kwietnia 2007 roku, Nr 59, poz. 405


wersja do druku