Program współpracy kulturalnej i edukacyjnej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Argentyńskiej na lata 2005-2008, podpisany w Warszawie dnia 22 kwietnia 2005 r.

z dnia 22 kwietnia 2005

opublikowano w Dz.U. z 22 lutego 2007 roku, Nr 30, poz. 198


wersja do druku