Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, podpisana w Rzymie dnia 11 lutego 2005 r.

z dnia 11 lutego 2005

opublikowano w Dz.U. z 22 lutego 2007 roku, Nr 30, poz. 196


wersja do druku