Protokół fakultatywny do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku dnia 18 grudnia 2002 r.

z dnia 18 grudnia 2002

opublikowano w Dz.U. z 22 lutego 2007 roku, Nr 30, poz. 192


wersja do druku