Umowa w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Aruby, podpisana w Warszawie dnia 7 lipca 2004 r. oraz w Hadze dnia 9 listopada 2004 r.

z dnia 7 lipca 2004

opublikowano w Dz.U. z 22 stycznia 2007 roku, Nr 10, poz. 66


wersja do druku