Umowa w sprawie wykonania postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r., odnoszących się do ochrony i zarządzania zasobami rybnymi międzystrefowymi i zasobami rybnymi masowo migrującymi, sporządzona w Nowym Jorku dnia 4 sierpnia 1995 r.

z dnia 4 sierpnia 1995

opublikowano w Dz.U. z 22 stycznia 2007 roku, Nr 10, poz. 64


wersja do druku