Ustawa o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym

z dnia 16 lutego 2007

opublikowano w Dz.U. z 23 marca 2007 roku, Nr 52, poz. 343


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 6 grudnia 2008, Dz.U. z 2009 roku Nr 3, poz. 11;

  2. 9 kwietnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 81, poz. 532;

  3. 5 sierpnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 182, poz. 1228;

  4. 29 października 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 229, poz. 1496;

  5. 29 lipca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 171, poz. 1016;

  6. 19 sierpnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 205, poz. 1208;

  7. 16 września 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 234, poz. 1392;wersja do druku