Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów

z dnia 16 lutego 2007

opublikowano w Dz.U. z 21 marca 2007 roku, Nr 50, poz. 331


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 13 kwietnia 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 99, poz. 660;

  2. 23 sierpnia 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 171, poz. 1206;

  3. 21 listopada 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 223, poz. 1458;

  4. 21 listopada 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 227, poz. 1505;

  5. 19 grudnia 2008, Dz.U. z 2009 roku Nr 18, poz. 97;

  6. 27 sierpnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1241;

  7. 20 stycznia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 34, poz. 173;wersja do druku