Ustawa o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospo­darskich oraz niektórych innych ustaw

z dnia 7 marca 2007

opublikowano w Dz.U. z 20 marca 2007 roku, Nr 49, poz. 328


wersja do druku