Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 8/07

z dnia 13 marca 2007

opublikowano w Dz.U. z 19 marca 2007 roku, Nr 48, poz. 327


wersja do druku