Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 28/05

z dnia 7 marca 2007

opublikowano w Dz.U. z 16 marca 2007 roku, Nr 47, poz. 319


wersja do druku