Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 22/06

z dnia 27 lutego 2007

opublikowano w Dz.U. z 13 marca 2007 roku, Nr 44, poz. 288


wersja do druku