Ustawa o zmianie ustawy - Prawo bankowe

z dnia 26 stycznia 2007

opublikowano w Dz.U. z 9 marca 2007 roku, Nr 42, poz. 272


wersja do druku