Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

z dnia 6 grudnia 2006

opublikowano w Dz.U. z 11 grudnia 2006 roku, Nr 227, poz. 1658


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 29 czerwca 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 140, poz. 984;

  2. 7 listopada 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 216, poz. 1370;

  3. 19 grudnia 2008, Dz.U. z 2009 roku Nr 19, poz. 100;

  4. 27 sierpnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1241;

  5. 19 kwietnia 2013, Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 714;wersja do druku