Ustawa o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów

z dnia 18 października 2006

opublikowano w Dz.U. z 30 listopada 2006 roku, Nr 218, poz. 1592


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 18 października 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 218, poz. 1592;

 2. 8 grudnia 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 249, poz. 1832;

 3. 14 lutego 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 25, poz. 162;

 4. 13 kwietnia 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 83, poz. 561;

 5. 15 czerwca 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 115, poz. 789;

 6. 7 września 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 165, poz. 1171;

 7. 24 sierpnia 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 176, poz. 1242;

 8. 9 października 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 178, poz. 1375;

 9. 18 marca 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 79, poz. 522;

 10. 25 czerwca 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 127, poz. 857;

 11. 5 sierpnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 182, poz. 1228;

 12. 5 stycznia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 21, poz. 113;

 13. 25 marca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 76, poz. 408;

 14. 18 marca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 84, poz. 455;

 15. 23 listopada 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1529;wersja do druku