Ustawa o doradztwie podatkowym

z dnia 5 lipca 1996

opublikowano w Dz.U. z 19 sierpnia 1996 roku, Nr 102, poz. 475


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 15 września 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 94, poz. 1037;

 2. 11 kwietnia 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 42, poz. 474;

 3. 30 sierpnia 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 153, poz. 1271;

 4. 23 listopada 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 240, poz. 2052;

 5. 22 maja 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 124, poz. 1152;

 6. 27 czerwca 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 137, poz. 1302;

 7. 5 marca 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 62, poz. 577;

 8. 16 grudnia 2004, Dz.U. z 2005 roku Nr 10, poz. 66;

 9. 18 października 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 218, poz. 1592;

 10. 22 maja 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 98, poz. 656;

 11. 24 listopada 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 226, poz. 1674;

 12. 12 czerwca 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 130, poz. 829;

 13. 5 września 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 180, poz. 1112;

 14. 25 czerwca 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 166, poz. 1317;

 15. 23 października 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 216, poz. 1676;

 16. 4 marca 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 47, poz. 278;

 17. 10 czerwca 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 122, poz. 826;wersja do druku