Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

z dnia 16 listopada 2006

opublikowano w Dz.U. z 29 listopada 2006 roku, Nr 217, poz. 1588


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 6 listopada 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 209, poz. 1316;wersja do druku