Ustawa o służbie cywilnej (2006)

z dnia 24 sierpnia 2006

opublikowano w Dz.U. z 26 września 2006 roku, Nr 170, poz. 1218


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 18 października 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 218, poz. 1592;

  2. 8 grudnia 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 249, poz. 1832;

  3. 11 maja 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 123, poz. 847;

  4. 24 sierpnia 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 176, poz. 1242;



wersja do druku