Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

z dnia 21 lipca 2006

opublikowano w Dz.U. z 5 września 2006 roku, Nr 158, poz. 1121


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 5 grudnia 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 237, poz. 1654;

  2. 19 grudnia 2008, Dz.U. z 2009 roku Nr 6, poz. 33;

  3. 1 lipca 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 125, poz. 1035;

  4. 27 sierpnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1241;

  5. 8 stycznia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 18, poz. 100;

  6. 16 grudnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 257, poz. 1726;

  7. 15 kwietnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 112, poz. 654;

  8. 19 sierpnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 197, poz. 1170;

  9. 16 listopada 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1342;

  10. 28 maja 2013, Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 675;wersja do druku