Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska

z dnia 20 lipca 1991

opublikowano w Dz.U. z 29 sierpnia 1991 roku, Nr 77, poz. 335


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 21 stycznia 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 12, poz. 136;

 2. 9 listopada 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 109, poz. 1157;

 3. 16 marca 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 38, poz. 452;

 4. 11 maja 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 63, poz. 639;

 5. 22 czerwca 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 76, poz. 811;

 6. 27 lipca 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 100, poz. 1085;

 7. 6 lipca 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 110, poz. 1189;

 8. 20 czerwca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 113, poz. 984;

 9. 30 sierpnia 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 153, poz. 1271;

 10. 29 sierpnia 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 170, poz. 1652;

 11. 3 października 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 190, poz. 1865;

 12. 14 listopada 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 217, poz. 2124;

 13. 20 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 121, poz. 1263;

 14. 30 lipca 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 191, poz. 1956;

 15. 25 listopada 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 273, poz. 2703;

 16. 22 grudnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 281, poz. 2784;

 17. 20 stycznia 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 25, poz. 202;

 18. 18 maja 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 113, poz. 954;

 19. 27 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 163, poz. 1362;

 20. 29 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 180, poz. 1495;

 21. 24 lutego 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 50, poz. 360;

 22. 25 sierpnia 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 169, poz. 1200;

 23. 24 sierpnia 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 170, poz. 1217;

 24. 15 grudnia 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 249, poz. 1834;

 25. 13 kwietnia 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 75, poz. 493;

 26. 26 kwietnia 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 88, poz. 587;

 27. 29 czerwca 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 124, poz. 859;

 28. 10 lipca 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 138, poz. 865;

 29. 3 października 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227;

 30. 21 listopada 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 227, poz. 1505;

 31. 19 grudnia 2008, Dz.U. z 2009 roku Nr 18, poz. 97;

 32. 23 stycznia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 31, poz. 206;

 33. 24 kwietnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 79, poz. 666;

 34. 17 lipca 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 130, poz. 1070;

 35. 5 sierpnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 182, poz. 1228;

 36. 25 listopada 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 239, poz. 1592;

 37. 25 lutego 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 63, poz. 322;

 38. 28 kwietnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 122, poz. 695;

 39. 1 lipca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 152, poz. 897;

 40. 4 stycznia 2013, Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 165;

 41. 13 czerwca 2013, Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 888;wersja do druku