Ustawa o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

z dnia 9 czerwca 2006

opublikowano w Dz.U. z 23 czerwca 2006 roku, Nr 104, poz. 708


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 21 lipca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 158, poz. 1122;

 2. 18 października 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 218, poz. 1592;

 3. 4 września 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 171, poz. 1056;

 4. 19 grudnia 2008, Dz.U. z 2009 roku Nr 18, poz. 97;

 5. 24 kwietnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 85, poz. 716;

 6. 27 sierpnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1241;

 7. 25 czerwca 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 127, poz. 857;

 8. 5 sierpnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 151, poz. 1014;

 9. 5 sierpnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 182, poz. 1228;

 10. 26 listopada 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 238, poz. 1578;

 11. 4 lutego 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 53, poz. 273;

 12. 18 marca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 84, poz. 455;

 13. 1 kwietnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 117, poz. 677;

 14. 12 maja 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 122, poz. 696;

 15. 29 lipca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 171, poz. 1016;

 16. 11 maja 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 664;

 17. 28 maja 2013, Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 675;wersja do druku