Ustawa Prawo o ruchu drogowym

z dnia 20 czerwca 1997

opublikowano w Dz.U. z 19 sierpnia 1997 roku, Nr 98, poz. 602


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 21 stycznia 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 12, poz. 136;

 2. 31 marca 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 43, poz. 483;

 3. 24 sierpnia 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 106, poz. 1149;

 4. 6 lipca 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 110, poz. 1189;

 5. 23 sierpnia 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 111, poz. 1194;

 6. 6 września 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 125, poz. 1371;

 7. 6 września 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 129, poz. 1444;

 8. 1 marca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 25, poz. 253;

 9. 24 maja 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 74, poz. 676;

 10. 7 czerwca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 89, poz. 804;

 11. 20 czerwca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 113, poz. 984;

 12. 13 września 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 183, poz. 1524;

 13. 28 października 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 199, poz. 1671;

 14. 23 listopada 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 216, poz. 1825;

 15. 23 listopada 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 216, poz. 1826;

 16. 5 grudnia 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 238, poz. 2021;

 17. 20 grudnia 2002, Dz.U. z 2003 roku Nr 7, poz. 79;

 18. 22 maja 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 124, poz. 1152;

 19. 12 czerwca 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 130, poz. 1190;

 20. 27 czerwca 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 137, poz. 1302;

 21. 23 lipca 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 149, poz. 1451;

 22. 23 lipca 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 149, poz. 1452;

 23. 23 lipca 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 162, poz. 1568;

 24. 14 listopada 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 200, poz. 1953;

 25. 29 października 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 210, poz. 2036;

 26. 20 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 92, poz. 884;

 27. 20 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 121, poz. 1264;

 28. 2 lipca 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 173, poz. 1808;

 29. 25 listopada 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 273, poz. 2703;

 30. 20 stycznia 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 25, poz. 202;

 31. 21 kwietnia 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 90, poz. 756;

 32. 22 kwietnia 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 90, poz. 757;

 33. 29 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 175, poz. 1462;

 34. 29 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 179, poz. 1486;

 35. 29 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 180, poz. 1494;

 36. 29 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 180, poz. 1497;

 37. 18 stycznia 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 17, poz. 141;

 38. 9 czerwca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 104, poz. 708;

 39. 23 czerwca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 104, poz. 711;

 40. 22 września 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 190, poz. 1400;

 41. 8 września 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 191, poz. 1410;

 42. 17 listopada 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 235, poz. 1701;

 43. 16 lutego 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 52, poz. 343;

 44. 7 marca 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 57, poz. 381;

 45. 26 kwietnia 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 99, poz. 661;

 46. 11 maja 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 123, poz. 845;

 47. 24 sierpnia 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 176, poz. 1238;

 48. 20 lutego 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 37, poz. 214;

 49. 3 czerwca 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 100, poz. 649;

 50. 25 lipca 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 163, poz. 1015;

 51. 7 listopada 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 209, poz. 1320;

 52. 15 października 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 220, poz. 1411;

 53. 23 października 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 220, poz. 1426;

 54. 21 listopada 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 223, poz. 1461;

 55. 21 listopada 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 223, poz. 1462;

 56. 6 grudnia 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 234, poz. 1573;

 57. 6 grudnia 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 234, poz. 1574;

 58. 6 grudnia 2008, Dz.U. z 2009 roku Nr 3, poz. 11;

 59. 19 grudnia 2008, Dz.U. z 2009 roku Nr 18, poz. 97;

 60. 2 kwietnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 79, poz. 663;

 61. 5 marca 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 91, poz. 739;

 62. 23 stycznia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 92, poz. 753;

 63. 22 maja 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 97, poz. 802;

 64. 22 maja 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 97, poz. 803;

 65. 27 sierpnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 168, poz. 1323;

 66. 12 lutego 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 40, poz. 230;

 67. 12 lutego 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 43, poz. 246;

 68. 10 czerwca 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 122, poz. 827;

 69. 22 lipca 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 151, poz. 1013;

 70. 22 lipca 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 152, poz. 1018;

 71. 5 sierpnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 182, poz. 1228;

 72. 22 października 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 219, poz. 1443;

 73. 29 października 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 225, poz. 1466;

 74. 16 grudnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 257, poz. 1726;

 75. 5 stycznia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 30, poz. 151;

 76. 1 kwietnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 92, poz. 530;

 77. 15 kwietnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 102, poz. 585;

 78. 25 marca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 106, poz. 622;

 79. 29 lipca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 171, poz. 1016;

 80. 16 września 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 204, poz. 1195;

 81. 19 sierpnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 205, poz. 1210;

 82. 18 sierpnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 208, poz. 1240;

 83. 19 sierpnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 208, poz. 1241;

 84. 18 sierpnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 222, poz. 1321;

 85. 19 sierpnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 227, poz. 1367;

 86. 13 kwietnia 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 472;

 87. 10 października 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1448;

 88. 4 stycznia 2013, Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 82;

 89. 24 maja 2013, Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 700;wersja do druku