Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 6/06

z dnia 19 kwietnia 2006

opublikowano w Dz.U. z 4 maja 2006 roku, Nr 75, poz. 529


wersja do druku