Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

z dnia 18 lutego 2000

opublikowano w Dz.U. z 22 marca 2000 roku, Nr 19, poz. 238


wersja do druku